Atlas ryb słodkowodnych

Ryby polskich wód

. Atlas ryb został opracowany przez pasjonatów wędkarstwa. Lista gatunków skupia się na tym co dla amatorów słodkowodnych połowów ryb jest najbardziej interesujące. Opisy ryb, charakterystyka budowy ciała, obszarów występowania ryb, trybu życia, ich odżywianie, rozmnażanie, upodobania, a także porady i ciekawostki.

Ryby - zmiennocieplne kręgowce wodne oddychające skrzelami, poruszające się za pomocą płetw. Niezwykle zróżnicowane pod względem budowy zewnętrznej i wewnętrznej, ubarwienia oraz przystosowania do warunków środowiska. Stanowią najliczniejszą grupę - ponad połowę - współcześnie żyjących kręgowców (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki). Na świecie znanych jest blisko 30 tys., a w Polsce około 120 gatunków żyjących współcześnie. Są najstarszymi kręgowcami świata. Podobno człowiek pochodzi od ryby.

Ryby - cechy charakterystyczne:

 • ciało opływowe, kształtu zwykle wrzecionowatego, przystosowane do pokonywania oporu wody,
 • głowa łączy się z tułowiem nieruchomo, nie występuje odcinek szyjny,
 • szkielet chrzęstny, częściowo skostniały lub kostny,
 • otwór gębowy zaopatrzony w ruchome szczęki,
 • kończyny przednie przekształcone w płetwy piersiowe, tylne - w płetwy brzuszne,
 • skóra u większości gatunków pokryta łuskami, u niektórych naga (bez łusek), gruba, z licznymi gruczołami śluzowymi,
 • wiele gatunków posiada pęcherz pławny,
 • oddychają skrzelami, niektóre gatunki mogą oddychać powietrzem,
 • atmosferycznym dzięki uchyłkom jelita,
 • większość posiada charakterystyczny dla ryb narząd - linię boczną,
 • zmiennocieplne,
 • zamknięty układ krążenia,
 • rozdzielnopłciowe,
 • w większości jajorodne.

Wiele gatunków ryb ma więcej niż jedną polską nazwę np. wzdręga znana jest jako krasnopiórka, podobnie rzecz wygląda w różnych krajach. Dlatego by uniknąć nieporozumień stosuje się nazwy naukowe ryb w języku łacińskim.

Poszczególne gatunki ryb zostały ułożone alfabetycznie i opisane na kolejnych podstronach atlasu.

Amur biały

Amur biały

Ctenopharyngodon idella

Boleń

Boleń

Aspius aspius

Brzana

Brzana

Barbus barbus

Certa

Certa

Vimba vimba

Jaź

Jaź

Leuciscus idus

Jelec

Jelec

Leuciscus leuciscus

Karaś

Karaś

Carassius carassius

Karaś srebrzysty

Karaś srebrzysty

Carassius auratus gibelio

Karp

Karp

Cyprinus carpio

Kiełb

Kiełb

Gobio gobio

Kleń

Kleń

Leuciscus cephalus

Koza

Koza

Cobitis taenia

Krąp

Krąp

Blicca bjoerkna

Leszcz

Leszcz

Abramis brama

Lin

Lin

Tinca tinca

Wędkarski kalendarz brań
Lipień

Lipień

Thymallus thymallus

Miętus

Miętus

Lota lota

Okoń

Okoń

Perca fluviatilis

Piskorz

Piskorz

Misgurnus fossilis

Płoć

Płoć

Rutilus rutilus

Pstrąg potokowy

Pstrąg potokowy

Salmo trutta fario

Pstrąg źródlany

Pstrąg źródlany

Salvelinus fontinalis

Różanka

Różanka

Rhodeus sericeus amarus

Sandacz

Sandacz

Stizostedion lucioperca

Śliz

Śliz

Noemacheilus barbatulus

Strzebla potokowa

Strzebla potokowa

Phoxinus phoxinus

Sum

Sum

Silurus glanis

Świnka

Świnka

Chondrostoma nasus

Szczupak

Szczupak

Esox lucius

Tołpyga biała

Tołpyga biała

Hypophthalmichthys molitrix

Ukleja

Ukleja

Alburnus alburnus

Węgorz europejski

Węgorz europejski

Anguilla anguilla

Wzdręga

Wzdręga

Scardinius erythrophthalmus

Źródła: Atlas ryb słodkowodnych - Frank Hecker, Delta
www.pl.wikipedia.org, www.aquamaps.org

Biuletyn

Zapisz się na biuletyn i odbierz prezent! Cenny przepis na ciasto, skuteczną przynętę na leszcze i inne ryby.

Odnośniki

Copyright © 2006-2024 RTW.org.pl [ 4248807 ] Rekreacja i Turystyka Wędkarska. Made with ♥ Design by Malina.

Konto użytkownika